Thông tin tín dụng

Thông tin tín dụng hay còn gọi là điểm tín dụng là chỉ số được các ngân hàng, công ty tài chính sử dụng để đánh giá mức độ uy tín của khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ tài chính của họ (vay tín chấp, thế chấp, mở thẻ tín dụng v/v…). Bạn cần nắm rõ lịch sử tín dụng của bản thân, điểm tín dụng hiện tại để nắm được tình trạng tài chính.

Bạn Cần Biết