Kiến thức tài chính

Tổng hợp những kiến thức tài chính cá nhân dễ hiểu và rất thiết thực, giúp bạn tự tin quản lý và sử dụng tiền bạc một cách hợp lý nhất

Tài chính cá nhân

lai kep

Sự kinh dị của lãi kép. Lãi mẹ đẻ lãi con là gì?

Lãi mẹ đẻ lãi con là một sản phẩm của cách tính lãi suất dựa trên lãi kép. Theo đó, số tiền lãi người gửi tiết kiệm hoặc người cho vay nhận được trong kì tính lãi này sẽ cộng dồn vào số tiền gốc để tiếp tục sinh lãi trong kì tính lãi tiếp theo.